Puheenjohtajan palsta

Puheenjohtajan katsaus


Hintikka-Suku ry piti sääntömääräisen sukukokouksensa 7.8.2021 Hankasalmen Kärkkäälän Ns-talolla. Sukukokouksessa hyväksyttiin mm. toimintasuunnitelma vuodelle 2021- 22.

Koronapandemiasta johtuen kokous onnistuttiin vuoden odotuksen jälkeen järjestämään. Paikalla Kärkkäälässä oli joukko rohkeita maskein varustettuja sukuaktiiveja. Sujuvista kokousjärjestelyistä vastasi Pirkko Kalliola.

Sukukokouksessa kuultiin Konneveden Kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Reijo Rantasen tervetuliaissanat. Kokouksen tapahtumat selostetaan tarkemmin seuraavaan tiedotuslehteen tulevassa sukukokousraportissa.

Tehtävämuutoksia sukuneuvostossa

Edellisen kauden puheenjohtaja Jukka Hintikka ilmoitti, ettei ole käytettävissä puheenjohtajan tehtävään jatkokaudelle. Sukukokouksen päätöksellä puheenjohtajan tehtävässä jatkaa seuraavan kauden sukuneuvoston jäsen Harri Pirkkalainen.

Vanha sukuneuvosto, Jukka mukaan lukien, jatkaa seuraavalle kaudelle hieman määrältään typistettynä. Sukuneuvoston jäsenyydestä erosivat Jaakko Hintikka ja Risto Hintikka. Rahastonhoitajan tehtäviä useita kausia hoitanut Anne lupautui jatkamaan edelleen neuvoston jäsenenä. Rahastonhoitajan tehtäviin
sukuneuvosto järjestäytymiskokouksessaan valitsi sukuneuvoston jäsenen Tapio Mäkisen ja sihteerinä jatkaa Pirkko Kalliola.

Kiitokset edellisen kauden puheenjohtajalle ja jäsenille ansiokkaasta työstä suvun hyväksi tehdystä työstä. Menestystä jatkavalle sukuneuvostolle.

Mitä on edessä tulevalla kaudella 2021-22


Sääntöjensä mukaan seuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa. Tarkoitusta toteutetaan järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä retkeilyjä sekä muita tarkoitusta edistäviä tilaisuuksia, kokoamalla sukua koskevaa
tietoutta, selvitetään ja autetaan suvun jäseniä saamaan selville suvun vaiheita saattamalla tuloksia suvun jäsenten tietoon.


Tiivistettynä tärkeimmät keinot työssä ovat sukukokoontumiset, sukukirjat ja tiedotuslehdet.


Seuraava sukukokous järjestetään kesällä 2023. Ehdotuksia ja toiveita kokouspaikasta otetaan vastaan. Toistaiseksi sukuneuvoston kokouksissa toteutetaan ainakin syyskaudella ”hybridimallia” ja kokoustetaan kiireisimmät asiat etänä.


Merkittävät välineet ovat olleet sukukirjojen aikaansaaminen ja suvun
tiedotuslehden toimittaminen.


Suvulla on ansiokkaat sukukirjat, joista ensimmäinen osa vuodelta 2002 ja toinen vuodelta 2010. Ne antavat kattavan kuvan laajasta sukupohjasta ja esi-isien työstä. Näitä Matti Hintikan jälkeläisiä oli jo
vuoden 2021 väestötietojen mukaan yli 10.000 ja Hintikka-sukunimisiäkin yli 1200. Sukukirjojen tietopohjien tallentamisessa ja työstämisessä sukuneuvostosta nyt poisjääneellä Jaakko Hintikalla on ollut keskeinen rooli.

Sukuseuralla jäseniä on yli 200. Jäsenten ja sukuaktiivien enemmistö on sodan jälkeisten suurten ikäluokkien aikakaudella syntyneitä. Haasteena on miten, 2020-luvulla voidaan tavoittaa laajalle
Suomenmaahan ja maailmalle levinneitä Hintikoiden sukuhaarojen edustajia ja saada heidän saavutuksiaan esille suvun jäsenien tietoisuuteen. Haastetta on tässä kuten aikanaan Ranskanmaalla, kun Charles de Gaulle mietiskeli ”kuinka on mahdollista hallita 246 juustolaadun maata”.

Keskeinen hanke vuodelle 2022 on saada valmiiksi aikaisempien suvun tiedotuslehtien (1987-2011) artikkelien koontihanke. Valmiina se on kirjatuote, joka voitaisiin jakaa jäsenille ja samalla näkyisi myös
kaikille kiinnostuneille suvun kotisivuilla. Kokoelman työnimenä on ollut ”Hintikan Hittaat”. Lähtö on aina Hintikoilla vanhan sanonnan mukaan ollut joskus hidasta, mutta aina on löydetty elämässä tie oikeisiin paikkoihin ja tavoitteisiin.

Uudistetut Hintikka kotisivut tarjoavat tietokanavan


Työ sukuseuran hyväksi jatkuu. Kotisivujen ulkoasu on päivitetty kesällä 2021 ja uusi alusta tarjoaa mahdollisuuden edelleen parantaa suvun viestintää. Tavoitteena on saada seuraava tiedotuslehti
toimitettua ja jaettua jäsenille vielä kuluvan vuoden puolella.

Sukuneuvosto toteuttaa seuran asioita hyväksytyn toimintasuunnitelman suuntaviivojen mukaan. Sukuneuvosto pyrkii löytämään kiinnostavia mahdollisuuksia Hintikkatietouden ja suvun juurien ytimien tunnistamiseen.

Sukuseuran työstä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä sukuneuvoston puheenjohtajaan tai jäseniin. Jäsenten sähköposti yhteystiedot löytyvät kotisivuilla. Tietoa välitetään ja yhteydenottoja arvostetaan. Tarinoille Hintikoista löytyy tilaa myös tiedotuskanavilla.

Matti Hintikka asettui aikanaan n. 500 vuotta sitten kalamajalleen Siikakoskelle. Henry Thoreaun aforismia mukaillen ”Aika on virta, josta kalastamme”. Kustaa Vaasan aikana erämaan asutus ja laki alkoivat muotoutua. Henry Fordin laki tuli tutuksi myöhemmin ja se soveltuu ilmastoystävälliseen elintapaan edelleen. ”Kun hakkaat omat halkosi, ne lämmittävät sinua kahdesti”.

Tervehtien
Harri Pirkkalainen
puheenjohtaja