Hintikan Hitaat

”Hintikan Hittaat ”

       -Kirjahanke Hintikkasuvun tiedotuslehdistä 1987 – 2016

Vuodesta 1987 tiedotuslehtien artikkelit antavat tietoa sukuseuran vaiheista sekä sisältävät monia kiinnostavia kuvauksia sukuseuran työn edistymisestä.  Tiedotuslehdet ovat olleet kotisivuilla (hintikkasuku.com) vuodesta 2012.

Keskeinen tavoite on ollut koota yhteen merkityksellistä aineistoa aikaisemmista tiedotuslehdistä. Artikkelikokonaisuus  ”Hintikan Hittaat” on ajateltu koottavan kolmessa pääosassa. ”Se on ollut hidasta kuin Hintikan lähtö”, on ollut sanontana suvun piirissä eri yhteyksissä, mikäli ei olla paikalla ensimmäisten joukossa.

Ensimmäisessä osassa( I osio) esitellään keskeisiä artikkeleita ja selvityksiä suvun alkuhistoriasta 1500- luvulta. Näistä Seppo Sampion ja Terhi  Nallinmaaluodon sukututkimukset 1980 luvulla ovat tärkeimmät.

Aloitusjohdanto tähän osioon on Kalevi Oksasen v 2010 laatima koonta tiedotuslehtien alkutaipaleilta.

Sukuseuran puheenjohtajat erityisesti Eino Hintikka ja Kalevi Oksanen ovat kausillaan tehneet historiaselvityksiä. Ne täydentävät Hintikoiden sukukuvaa monilla yksityiskohdillaan. Lisäksi mm. Ilpo Hintikan Pälkäneen Mälkilän vierailukirjoitukset tuovat myös lisäarvoa.

Toiseen osaan(II osio) kootaan Hintikkasuvun merkkipaaluja eli ns. virstanpylväitä kuvaavia tapahtumia vuosien varrelta

Vanhin Hintikan säilynyt perukirja on vuodelta 1760. Hintikat perustavat sukuseuran, sukukirjojen ja muistokiven löytämisen ja paljastamisen vaiheet, kiertoajelu sukuhaarojen taloissa 1998, jossa on Juhani ja Heikki Hintikan laatimat kiertoajelun  taloesittelyt kuvineen.

Artikkelimuistelot sukukirjan synnystä, muistokiven valinnasta ja paljastuksesta kuvineen, Ossi Hintikan kuvaus sukuvaakunan syntyprosessista, ovat kiintoisia.

Kolmannessa osassa (III osio)  esitellään ansiokkaita sukukokous esitelmiä  ja juhlapuheita.

Sukukokouksissa esitelmiä ovat pitäneet mm. Jaakko Hintikka, Kustaa H J Vilkuna 2006, Tommy Koukka 2010, Jukka Hintikka 2016 ja 2018.  Lisäksi mm. Sauli Puukari 1996, Anneli Mäkelä Alitalo 1990 ja Jorma Keränen 1992. Kokoelman liitteeksi on ajateltu yhdistää sukututkija Terhi Nallinmaa-Luodon Hintikkasukuselvitysten yksityiskohtaisemmat sukupuutiedot 1600-1700 luvulta. Niihin liittyy myös Kalervo Salosen aikanaan laatima tarkentava täydennys. Ne täydentävät osaltaan sukukirjojen tietoja näistä suvun varhaisemmista vaiheista. V. 1987-92 ilmestyneet artikkelit 1600-1700 luvun suvun vaiheista on kokonaisuus. Tiedotuslehdissä on ollut runsaasti muisteloita ja anekdootteja sukulaisista ja ajankuvasta, muistokirjoituksia ja merkkipäivä muistamisia ruokaohjeita ja lapsuusmuistoja unohtamatta. Kaikkea ei voi koota yhteen. Aineistoa on ollut runsaasti. Kirjoitukset ovat kuitenkin tallella lehdissä.

Toteutus

Kirjahanketta on valmisteltu sukuneuvoston toimeksiannosta  vuodesta 2018 työryhmällä Pirkko Kalliola, Anna-Maija Hintikka, Harri Pirkkalainen, Eino Hintikka. Pohjana on ollut Pirkko Kalliolan  kokoama tiedotuslehtien artikkeleiden otsikkoyhteenveto. Lopullisessa kokoelmassa sivuja tullee olemaan 70-80.

Artikkelikokoelman viimeistely ja toteutus vuoden 2022 aikana.